Alba primljena u savez sportova

Na redovnoj skupštini saveza sportova grada Labina, SRK Alba je na podneseni zahtjev primljena u  punopravno članstvo te krovne sportske organizacije u gradu Labinu. Prijemom u članstvo, udruzi se otvaraju mogućnosti sufinanciranja udruge putem programa lokalne samouprave ali i suradnja sa ostalih tridesetak udruga koje djeluju pod okriljem saveza sportova.